elektro-tehnika-logo

Click to get Flash Player
Get Adobe Flash player

or try to enable JavaScript and reload the page

Aqualifter je dizalo za kupače s invaliditetom. U potpunosti je automatiziran i prilagodljiv svim korisnicima i njihovim potrebama.


Aqualifter Krk Elektro-tehnika-1

Galerija


Aqualifter Murter Elektro-tehnika-1

Galerija


Aqualifter 12 Elektro-tehnika-1

Galerija


Aqualifter 11 Elektro-tehnika-1

Galerija


Aqualifter 10 Elektro-tehnika-1

Galerija


Što je Aqualifter?


Aqualifter je dizalo koje osobama s invaliditetom, na siguran način, ostvaruje jednostavan i samostalan ulazak u vodu.

Aqualifter je hrvatski proizvod i produkt višegodišnjeg rada u području dizalične tehnike i automatizacije električnih sustava.

Primarni cilj Aqualiftera je omogućiti osobama s invaliditetom ulazak u vodu odnosno izlazak iz vode na siguran način, koji ne iziskuje veliki fizički napor.

Sekundarni cilj Aqualiftera je omogućavanje samostalnog ulaska u vodu/izlaska iz vode osobama s invaliditetom, što znači bez dodatne intervencije osoba sa strane.

Rad Aqualiftera je potpuno automatiziran i prilagođen tako da korisniku osigurava jednostavan ulazak u vodu uz minimalan napor i maksimalnu sigurnost.

Pogledajte prezentaciju Aqualiftera u video i PDF formatu.


Na dosadašnjim međunarodnim sajmovima inovacija dobili smo slijedeća priznanja


ARCA 2007 Zagreb – brončana medalja

ARCA 2007 Zagreb – posebno priznanje ministarstva Rumunjske

INVENTIKA 2007 Bukurešt – srebrna medalja

IENA 2007 Nurnberg – srebrna medalja

EUREKA 2007 Bruxelles – zlatna medalja

AGRO ARCA 2008 Slatina – plaketa

ZLATNA KUNA 2010 - potpora zaklade “Izvorno hrvatsko“